Français | Nederlands | English
illbebagHerbruikbare zakken: een toekomstmarkt

 
Een kwestie van ecologie
Wegwerpzakken, het symbool bij uitstek van de uitwassen van het consumerisme, zijn tegenwoordig aan het "uitsterven". Overal ter wereld worden nieuwe regulerende beleidsmaatregelen in het leven geroepen om het overmatige gebruik van wegwerpzakken af te remmen. De productie van deze zakken voor eenmalig gebruik gaat in dalende lijn. Vooruitlopende regio’s hebben reeds een alternatieve oplossing gevonden die tegelijkertijd doeltreffend en milieuvriendelijk is : herbruikbare zakken.

De wereld op zoek naar alternatieven
Sommige landen en gemeenten hebben reeds de distributie en/of de productie van wegwerpzakken verboden. En soms is het het gebruik dat wordt bestraft, zelfs als het om bio-afbreekbare zakken gaat!
 
Onder deze "voorlopers" kunnen we Tanzania, Bangladesh, Parijs, Taiwan, vier staten van India, Zuid-Afrika, San Francisco enz. noemen. Binnenkort (vanaf 2010) zal het volledige Franse grondgebied dezelfde rechtlijnigheid toepassen. Andere wetgevers hebben geopteerd voor taksen met het oog op een vermindering van het overmatige gebruik van wegwerpzakken. Ierland bijvoorbeeld, en met een opmerkelijk succes aangezien de "Plastax", die in 2002 werd geïntroduceerd, de distributie van zakken voor eenmalig gebruik in een jaar tijd met 90% heeft verminderd! Talloze landen hebben zich al door dit systeem laten inspireren, en in andere landen zal hetzelfde systeem worden ingevoerd, met name in China vanaf 2009.

I'LL BE BAG : meester van haar productieketen

 
Een eigen fabriek in China
Een gespecialiseerd team en 300 arbeidsters staan permanent in voor het vlotte verloop van de productie, zowel voor wat betreft het nakomen van de levertermijnen als de kwaliteit van de zakken. I'LL BE BAG, waarvan de zetel in Brussel is gevestigd, staan garant voor alle aspecten van productie en transport.

Optimale ethische normen
De Chinese fabriek van XU YI maakt momenteel werk van haar certificering SA8000 (internationale sociale en milieunormen). De fabriek wordt bovendien regelmatig gecontroleerd op verzoek van verschillende klanten en de resultaten zijn telkens positief.
 
I'LL BE BAG moedigt zijn klanten ten zeerste aan (of een door hen zelf gekozen certificatiebureau) de correcte naleving van de normen die I’LL BE BAG zich heeft opgelegd te komen controleren.

Een rigoureuze kwaliteitscontrole

De kwaliteit van iedere nieuwe productie wordt grondig gecontroleerd en producten die ook maar het minste foutje vertonen, worden onmiddellijk verwijderd. Een bijkomende onafhankelijke controle vóór de verzending kan door de klant worden bij onafhankelijke experts in opdracht gegeven worden.

Het I'LL BE BAG productengamma

 
"Customiseerbare" zakken
Het aanbod van I'LL BE BAG bestond aanvankelijk uit herbruikbare zakken in jute, katoen of PVC. Tegenwoordig omvat het gamma uitsluitend producten in geweven of niet-geweven polypropyleen (PP) omwille van de stevigheid en de ecologische impact. Vandaag, na vele onderzoeken te hebben uitgevoerd, is I'LL BE BAG er trots op aan te kondigen dat er nu nieuwe zakken in gerecycleerd PET beschikbaar zijn (zie verder onderaan).
Het volledige I'LL BE BAG productgamma is personaliseerbaar met de meest technische looks en in pantone-kleuren.
De vormen, afmetingen, handvatten en sluitingen worden door de klant gekozen en de talrijke parameters maken daarbij duizenden verschillende modellen mogelijk.
 
Herbruikbare zakken zorgen voor een positief imago
I'LL BE BAG zakken doen de merken waarmee ze bedrukt zijn opvallen. Enerzijds kunnen er kleurrijke illustraties op de zakken worden aangebracht en anderzijds reflecteren zij ecologische waarden. Marks & Spencer b bijvoorbeeld  (geen klant van I'LL BE BAG), heeft een tevredenheidsonderzoek bij haar gebruikers uitgevoerd : 85% daarvan antwoordde dat het aanbod van herbruikbare zakken een positief punt is voor het imago van Marks & Spencer.

Nieuw: zakken in gerecycleerde PET

 
De meest ecologische I'LL BE BAG zak
Het regelmatig gebruiken van één enkele I'LL BE BAG zak maakt het mogelijk meer dan 300 wegwerpzakken te besparen, dat is namelijk het jaarlijkse verbruik van een gemiddelde inwoner van de geïndustrialiseerde wereld.

I'LL BE BAG biedt sinds enige tijd zakken aan die nog ecologischer zijn, samengesteld uit 80% gerecycleerd PET. Dit heeft een jaar aan onderzoek gevergd. En de vooruitgang op dit gebied duurt voort: 100% PET-zakken zijn nu beschikbaar en even stevig!
Het voordeel voor het milieu van zakken in gerecycleerd PET is dubbel. Aan het begin van de keten zorgen ze voor een herwaardering van afval en aan het einde van de keten zorgen ze voor een vermindering van het afvalvolume.
Bovendien vereisen volgens het Environmental Protection Agency producten die zijn gefabriceerd uit gerecycleerd PET 2/3 minder energie en 90% minder water.
 
Een ander punt ten gunste van deze zakken : de consument ziet geen verschil tussen nieuw PET en gerecycleerd PET (studie uitgevoerd door "Waste & Ressources Action Program" in Engeland).
Momenteel is het PET-gamma beschikbaar in bestellingen van minstens 50 000 exemplaren, terwijl gepersonaliseerde zakken in geweven en niet-geweven PP beschikbaar zijn vanaf 5 000 eenheden. Het PET-aanbod richt zich momenteel op de groten van de distributie, maar in het licht van de onophoudelijke vraag en dankzij nieuwe voorzieningen zullen de zakken binnenkort worden aangeboden in kleinere hoeveelheden.

I'LL BE BAG : ideaal gepositioneerd

 
Door zich vroeg genoeg en sterk genoeg in te planten in de sector van de herbruikbare zakken, is I'LL BE BAG verzekerd van een stralende toekomst. I’LL BE BAG is bekend bij de de groten van de distributie in zowel Europa als Noord-Amerika en het merk is duidelijk, aantrekkelijk en grensoverschrijdend.
Het aanbod blijft voortdurend evolueren, zowel op het gebied van de kwaliteit als van het uiterlijke aspect. En steeds uitgaande van een duurzame ontwikkeling, net zoals de nieuwe zakken in 100% gerecycleerd PET.
 
De werkelijke kracht van de jonge afdeling ligt echter in haar betrouwbaarheid. Enerzijds bevindt de hoofdzetel van het merk zich in Europa (in Brussel) en anderzijds vormen de ervaring met de Chinese markt, directe partnerschappen met fabrieken en vooral het bezit van haar eigen productieketen even zovele waarborgen voor de I'LL BE BAG klanten.

I'LL BE BAG creëert de eerste herbruikbare zak in gerecycleerd PET

  De I’LL BE BAG vennootschap, specialist van de herbruikbare zak in polypropyleen, innoveert en creëert de eerste herbruikbare zak op basis van verwerkt afval.
 


 
Deze zak, vervaardigd uit 100% gerecycleerd PET¹ bezorgt onze plastic flessen een tweede leven. De plastic flessen worden verzameld, behandeld en getransformeerd en zo wordt een in 4 kleuren bedrukbaar doek verkregen. Er is eveneens een gamma zakken - 80% PET -, naar believen "customiseerbaar" beschikbaar. De zak in PET is ontworpen met het oog op 25 kg inhoud in beweging en is dan ook ultra-stevig. Deze herbruikbare en naar wens personaliseerbare zak zal een ideale communiecatievector vormen voor een merk, een bedrijf of een organisatie. Deze zak weerspiegelt eveneens een ernstig engagement naar een duurzame ontwikkeling : door de zak 100 maal te gebruiken, wordt de productie vermeden van 300 plastic wegwerp zakken, ofwel een aanzienlijke besparing van grondstoffen en energie.

De herbruikbare zak – Het duurzame antwoord bij uitstek op de huidige milieubekommernissen
Zoals zijn naam aangeeft, is de herbruikbare zak de tegenpool van de wegwerpzak. De herbruikbare zak is het beste alternatief voor plastic zakken op voorwaarde dat hij op efficiënte wijze wordt gebruikt. De productiekost is laag in het licht van het aantal malen gebruik dat met deze zak mogelijk is, en er zijn minder grondstoffen nodig voor de samenstelling en vervaardiging ervan.

 
Paradox: de nieuwe betalende zakken, die voor 10 cent in onze grote supermarkten worden verkocht, vereisen ten minste vijf maal gebruik per stuk om tot een beter ecologisch evenwicht te leiden dan hun wegwerpbare voorgangers. Echter, vandaag de dag worden zij zelden meer dan twee maal gebruikt! Als men aan de filosofie van de herbruikbare zak tot haar recht wil laten komen, moet men de zak een voldoende aantal malen hergebruiken . Bepaalde modellen zijn stevig genoeg om jarenkang mee te gaan. Andere zijn opvouwbaar en kunnen makkelijk in een handtas worden opgeborgen. Hoe dan ook vereisen alle zakken een bepaalde mate aan discipline van de gebruiker. Bijgevolg is het absoluut noodzakelijk mensen ervan bewust te maken dat ze zich op een verantwoordelijke manier moeten gedragen.

De problematiek van de "wegwerpzak"
3 miljard... Een onvoorstelbaar cijfer dat voor kort de jaarlijkse Belgische overconsumptie van plastic wegwerpzakken weergaf. Ze zijn gemaakt om slechts één keer te worden gebruikt, maar sommige worden nog eens gebruikt als vuilbakzak. Niettemin eindigt het merendeel direct in vuilnisbegraafplaatsen of in verbrandingsovens. Het feit dat ze vederlicht zijn, soepel, sterk en dat ze gratis worden verdeeld, verklaart het succes ervan over de hele planeet ... en tegelijk ook het buitensporige gebruik ervan.

¹ Polyethyleen Tereftalaat.

Wat gebeurt er met de bekende wegwerpzakken na gebruik ?

 
Nadat een plastic zak zijn dienst bewezen heeft, komt hij in een verbrandingsoven terecht of op een vuilnisbegraafplaats. Ook al is de plaats die deze zakken innemen niet erg groot in vergelijking met andere vuilnisreststoffen, het gevolg is dat de levensduur van de vuilnisdepots wordt verkort. De verbranding van plastic zakken resulteert in een behoorlijk hoge calorische waarde en er komt weinig broeikasgas bij vrij. Niettemin kunnen er bij de verbranding luchtverontreinigende stoffen vrijkomen, zoals koolstofmonoxyde (CO), stikstofoxyden (NOx), zwaveloxyden (SOx) en de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (HAP)17. Door middel van gesofisticeerde filtreerinrichtingen kunnen deze verontreinigende stoffen worden verminderd.

Wegwerpzakken: ontbinden duurt 400 jaar
"Plastic" stoffen, vervaardigd op basis van aardolie of aardgas, genieten een bijzonder lange levensduur. Det type plastic dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van gewone plastic zakken – polyethyleen - is chemisch stabiel en inert en is niet vervuilend in termen van milieubesmetting. Op termijn zullen de moleculen ervan zelfs biologisch worden afgebroken...
 
Maar na verschillende eeuwen! De stevigheid en de beschikbaarheid van deze zakken vormen tegelijkertijd de grondslag van hun succes en van vele milieuproblemen.

Visuele vervuiling : plastic zakken worden vaak achteloos achtergelaten, waarop ze door de wind worden meegenomen en overal in de natuur rondslingeren. Zo verpesten ze het landschap. Plastic zakken die blijven vasthaken aan de begroeiing, hebben in Ierland de bijnaam "nationale vlaggen" gekregen en in Zuid-Afrika "nationale bloem".
Impact op de ecosystemen te land en ter zee : vooral vissen, dolfijnen, walvissen, schildpadden en vogels krijgen te lijden onder de buitensporige hoeveelheid rondzwevende plastic zakken. Vele dieren zien het plastic voor voedsel aan en sterven dan door verstikking.

Een collectieve bewustwording
Door de algemene bewustwording inzake het milieu van de laatste maanden is de plastic zak voor eenmalig gebruik in het vizier gekomen van de regering en het publiek. Doordat dit thema zo actueel is geworden, hebben de grote namen van de distributiesector onlangs de plastic wegwerpzakken, die vanaf nu politiek incorrect zijn, van hun kassa’s gebannen.

Wat voor alternatief ?

 
Papieren zakken ?
Papieren zakken hebben het voordeel recycleerbaar te zijn in alle Belgische sorteringscentra en dat ze snel ontbinden in een natuurlijk milieu. Deze optie is echter verre van een duurzame oplossing : voor de vervaardiging ervan is een aanzienlijke mate aan bosexploitatie nodig en voor de recyclage zijn grote hoeveelheden water vereist. Bovendien is door het volume ervan meer opslagruimte vereist en brengt dit eveneens hogere brandstofkosten met zich mee voor het vervoer. Ten slotte zijn papieren zakken niet vochtbestendig en hebben ze dus een wisselvallige levensduur.

Biologisch afbreekbare zakken ?
Een tweede soort plastic zak, eveneens vervaardigd uit polyethyleen, wordt als biologisch afbreekbaar nbeschouwd. Dit soort zak is "luchtafbreekbaar" om precies te zijn. Additieven versnellen het afbraakproces door de zak "fragmenteerbaar" te maken. De onzichtbare plastic deeltjes die vrijkomen in de bodem worden echter niet door de natuur "geassimileerd". Bovendien is de impact van deze additieven op het milieu nog niet bestudeerd.
 
Dit thema blijft controversieel en verdient een bijzondere aandacht. Wat de productiekosten betreft, zijn "biologisch afbreekbare" zakken duurder dan de gewone wegwerpzakken en vereisen ze aanzienlijke hoeveelheden water. Ook het distributienetwerk is nog niet erg ontwikkeld.
Werkelijk biologisch afbreekbare zakken daarentegen worden vervaardigd uit zetmeel van maïs, aardappel, soja of andere. Uit productieoverwegingen wordt echter gebruik gemaakt van pesticiden en genetisch gemanipuleerde organismen. Het nut van deze zakken is vooral betwistbaar vanuit ethisch oogpunt. Indien deze zakken op grote schaal zouden worden geproduceerd, zouden de prijzen van de landbouwproducten stijgen, waardoor een aantal levensmiddelen voor de armsten onbetaalbaar zouden worden.
Het beste alternatief lijkt dan ook de herbruikbare zak in gerecycleerd PET, waarvan de grondstof voor 80% of zelfs 100% akomstig is uit verwerkt afval. De productiewijze en het herhaalde gebruik ervan zal de energiebesparing maximaliseren en zal bijdragen tot het behoud van het milieu.


   
 

I'll be bag sa/nv | Brixtonlaan 2G | 1930 Zaventem
T +32 2 720 77 45 | F +32 2 720 99 42 | info@illbebag.com